ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทโรงงาน : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งหยูฮึ้ง
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งหยูฮึ้ง;สินค้าคงดลัง;การควบคุมสินค้าคงคลัง;รัฐวิสาหกิจ -- สินค้าคงคลัง
จำนวนหน้า ฐ, 134 แผ่น : ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [60]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545