ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริกร ทับทอง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแฟ้มสะสมงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ -- อาจารย์;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;แฟ้มผลงานทางการศึกษา;อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 100 แผ่น : ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [44]-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545