ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตะวัน สื่อกระแสร์
ชื่อเรื่อง โปรแกรมพัฒนาเวบเพจแบบออนไลน์ ด้วยชุดคำสั่งพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
หัวเรื่อง พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์);เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์);การพัฒนาเว็บไซต์;เว็บไซต์ -- การออกแบบ
จำนวนหน้า ฌ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [36]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545