ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดาวดี วิบูลย์สิทธิโชค
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการทำงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า และแผนกสำรองห้องพักของโรงแรมกรีนพาเลซ
หัวเรื่อง โรงแรมกรีนพาเลซ. แผนกต้อนรับส่วนหน้าและแผนกสำรองห้องพัก;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;สารสนเทศ
จำนวนหน้า ฑ, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ขาดหน้า 68 (ดูจากต้นฉบับ);บรรณานุกรม: แผ่น [69]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545