ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอมลิน พิพัฒนภักดี
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการควบคุมเชื้อไวรัสด่างเหลืองของซุคคินี (ZYMV) ในตระกูลแตง = Biodiversity and controlling of zucchini yellow mosaic viruses (ZYMV) in cucumber and zucchini
หัวเรื่อง ซุกินี;ความหลากหลายทางชีวภาพ
จำนวนหน้า ฏ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554