ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริฉัตร พละพึง
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่ต้านทานโรคแอนแทรกโนส = Improvement of anthracnose resistant strawberry
หัวเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ;สตรอเบอรี่;แอนแทรกโนส
จำนวนหน้า ฒ, 122 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) --- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549