ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีระยุทธ เตียนธนา
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์โปรติเอสและเอนไซม์เบต้า-เอ็น-อะเซทิลกลูโคซามินิเดสที่ผลิตจากเชื้อก่อโรคชอล์คบรูด = Characterization of protease and ฿-N-acetylglucosaminidase produced from chalkbrood pathogen
หัวเรื่อง โปรติเอส;เอนไซม์;โรคชอล์คบรูด;ผึ้ง;เชื้อรา
จำนวนหน้า ณ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549