ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรชัย เตชะเอ้ย
ชื่อเรื่อง การแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อต้านโรคชอล์คบรูดในตัวอ่อนผึ้ง = Purification of bioactive compounds in combating chalkbrood disease in bee larvae
หัวเรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;โรคชอล์คบรูด;ผึ้ง
จำนวนหน้า ฑ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549