ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธัญลักษณ์ ปาลี
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบต้านทานโรคใบจุดดำจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อใบ = Improvement of black spot resistant rose from leaf disc culture
หัวเรื่อง กุหลาบ -- การปรับปรุงพันธุ์;กุหลาบ -- พันธุ์;กุหลาบ -- โรคและศัตรูพืช;โรคใบจุดดำ
จำนวนหน้า ฒ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549