ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริธรณ์ สุระจินดา
ชื่อเรื่อง การจำแนกพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้(pyricularia grisea) ในประเทศไทย ด้วยสายพันธุ์ข้าวและเครื่องหมายโมเลกุลที่เฉพาะกับยีน Avirulence 3 ยีน = Genetic identification of rice blast pathogens (Pyricularia) in Thailand by rice cultivars and molecular marker specific to 3 avirulence genes ;Genetic identification of rice blast pathogens (Pyricularia) in Thailand by rice cultivars and molecular marker specific to 3 avirulence genes
หัวเรื่อง เชื้อรา -- พันธุกรรม;โรคใบไหม้;ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
จำนวนหน้า 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549