ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรวิมล ตระการศิรินนท์
ชื่อเรื่อง การแยกโปรตีน สารประกอบฟีนอลิค และเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสจากมัสตาร์ด
หัวเรื่อง เอนไซม์;โปรตีน;สารประกอบฟีนอลิค;โพลีฟีนอลออกซิเดส;มัสตาร์ด
จำนวนหน้า 160 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 154-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544