ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐกฤตา พงศ์สกุล
ชื่อเรื่อง การยับยั้งโพลีฟีนอลออกซิเดสในเนื้อลำไยอบแห้ง = Inhibition of polyphenol oxidase in oven-dried longan pulp
หัวเรื่อง เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส;โพลีฟีนอล;ลำไย -- การอบแห้ง;แอนติออกซิแดนท์
จำนวนหน้า ก-ด, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548