ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัติกาล ธัญหล้า
ชื่อเรื่อง การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
หัวเรื่อง กล้วยไม้ -- พันธุ์;กล้วยไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ);เอื้องแซะ;ไอโซไซม์;ดีเอ็นเอ
จำนวนหน้า ฑ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543