ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Thana Nuntigrangjana
ชื่อเรื่อง The Operator Lk related to the laplacian = ตัวนำเนินการ Lk ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการลาปลาซ
หัวเรื่อง Laplacian operator;Harmonic functions
จำนวนหน้า vi, [33] p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 32
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007