ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริกาญจน์ สันพา
ชื่อเรื่อง การตรวจหาไวรัสผึ้งในภาคเหนือของไทยโดยเทคนิคอาร์ที-พีซีอาร์ = Detection of honeybee viruses in Northern Thailand using RT-PCR
หัวเรื่อง ผึ้ง -- โรค;ผึ้ง -- การเลี้ยง -- ไทย (ภาคเหนือ);โรคเกิดจากไวรัส
จำนวนหน้า ก-ฌ, 51 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [39]-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552