ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทนา แสงแก้ว
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของสาหร่ายทะเลสีแดงบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงา ภูเก็ตและกระบี่และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายชนิดเด่น = Diversity of red marine algae from the coastal areas of Phang- nga, Phuket and Krabi provinces and bioactivities of dominant algal species
หัวเรื่อง สาหร่าย;สาหร่ายทะเล
จำนวนหน้า ต, 175 แผ่น: ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [152]-161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554