ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติพร เพชรอุดม
ชื่อเรื่อง การเตรียมพอลิคาร์บอเนตคอมโพสิตที่นำไฟฟ้าเพื่อใช้เป็น ไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบพีอีเอ็ม = Preparation of electrical conductive polycarbonate composite for bipolar plates in PEM fuel cell
หัวเรื่อง โพลิคาร์บอเนต;โบโพลาร์เพลต;เซลล์เชื้อเพลิง;วัสดุเชิงประกอบ
จำนวนหน้า ด, 113 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550