ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนธรณ์ ปวงแก้ว
ชื่อเรื่อง การเตรียมแคลเซียมออกไซด์บริสุทธิ์สูงจากเปลือกหอยแครงเพื่อการผลิตผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ = Preparation of high-purity calcium oxide from cockleshells for hydroxyapatite powder production
หัวเรื่อง ตัวเร่งปฏิกิริยา;แคลเซียมออกไซด์;ไฮดรอกซีอะพาไทต์
จำนวนหน้า ฑ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555