ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิวาสวัสดิ์ ศิริโสม
ชื่อเรื่อง ผลของการดัดแปรไดอะทอไมต์ต่อความสามารถดูดซับโลหะหนัก = Effect of diatomite modification on its heavy metal adsorption capacity
หัวเรื่อง ไดอะทอไมต์;น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก;อุตสาหกรรมเคมี
จำนวนหน้า ฌ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552