ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจจิมา รัศมีเด่น
ชื่อเรื่อง การเตรียมพอลิพรอพิลีนคอมโพสิตนำไฟฟ้าที่เสริมแรงด้วยเส้นใยโดยกระบวนการเวตเลย์เพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Preparation of fiber-reinforced electrically conducting polypropylene composites by the Wet-lay process for use as bipolar plates in a proton exchange membrane fuel cell
หัวเรื่อง การนำไฟฟ้า;สารกึ่งตัวนำ;เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
จำนวนหน้า ก-ป, 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552