ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชีวสุ ภุหิรัญ
ชื่อเรื่อง การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากยูคาลิปตัสโดยแกสิฟิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา = Hydrogen gas production from eucalyptus by steam catalytic gasification
หัวเรื่อง ก๊าซสังเคราะห์;ก๊าซ -- การผลิต;ไฮโดรเจน;ตัวเร่งปฏิกิริยา
จำนวนหน้า ถ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [112]-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554