ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรานุช ผงสุข
ชื่อเรื่อง สมบัติบางประการของสารผสมผสานพอลิเมอร์ที่เตรียมจากโฟมพอลิสไตรีนแปรใช้ใหม่และเม็ดพอลิสไตรีน = Some properties of Polymer Blends prepared from recycled Polystyrene Foam and Polystyrene pellets
หัวเรื่อง โพลิเมอร์ผสม;อุตสาหกรรมพลาสติก;โฟม
จำนวนหน้า ถ, 109 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [105]-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552