ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัศมี สิทธิขันแก้ว
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์และการหาลักษณเฉพาะของวัสดุขั้วแคโทดลิเทียม นิกเกิลออกไซด์สำหรับลิเทียมแบตเตอรี่ = Synthesis and characterization of Lithium Nickel Oxide Cathode Materials for Lithium Batteries
หัวเรื่อง ลิเธียม;นิกเกิลออกไซด์;แบตเตอรี่;ลิเธียมแบตเตอรี่
จำนวนหน้า ป, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 140-143
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549