ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพชรลดา กันทาดี
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์วัสดุขั้วคาโทดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโดยกระบวนการทางเคมี
หัวเรื่อง เซลล์เชื้อเพลิง;เครื่องเคลือบดินเผา;คาโทดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์
จำนวนหน้า ฒ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 115-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545