ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนีกร ขันธพัทธ์
ชื่อเรื่อง ผลของแมทริกซ์ที่มีต่อการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในตัวอย่างดิน ด้วยวิธีไอโซโทปเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์
หัวเรื่อง รังสีเอกซ์;ดิน -- การวิเคราะห์;แมตริกซ์;ไอโซโทปเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์
จำนวนหน้า ฒ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539