ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทนา ไชยปัญหา
ชื่อเรื่อง อินฟราเรดสเปกตราของสารเชิงซ้อนคาร์บอกซิลาโต ของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัว
หัวเรื่อง อินฟราเรดสเปกตรา;สารประกอบเชิงซ้อน;สารเชิงซ้อนคาร์บอกซิลาโต;โลหะทรานซิชัน
จำนวนหน้า ฌ, 49 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543