ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย อวงพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณทองแดง เหล็กและสังกะสีในน้ำ
หัวเรื่อง โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส;ทองแดง -- การวิเคราะห์;เหล็ก -- การวิเคราะห์;สังกะสี -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ม, 297 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 255-290
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536