ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกียรติเกล้า ลีละวงศ์
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณดีบุกในดินและตะกอนท้องน้ำโดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตรี
หัวเรื่อง ดีบุก -- การวิเคราะห์;ดิน -- การวิเคราะห์;น้ำ -- การวิเคราะห์;สเปกโตรโฟโตเมทรี
จำนวนหน้า 249 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 233-241
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529