ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Teerapong La-inchua
ชื่อเรื่อง Robust stability for uncertain switchedsystems with interval time-varying delay = เสถียรภาพทนทานของระบบสลับไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบเป็นช่วง
หัวเรื่อง Functional equations;Functions;Mathematics
จำนวนหน้า vii, 46 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [45]
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009