ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุศักดิ์ ศรีศรกำพล
ชื่อเรื่อง สารต้านเชื้อราจากข่า (Languas galanga Linn.) พืชสกุลปุด (Achrasma sp.) และสะค้าน (Piper ribesoides Wall.)
หัวเรื่อง โครมาโตกราฟีย์;สารต้านเชื้อรา;ข่า (พืช) -- การวิเคราะห์;สะค้าน -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ด, 180 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 173-177
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538