ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิชาภา แจ้งไพร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีส สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณทองแดงและแมงกานีสปริมาณน้อย
หัวเรื่อง ทองแดง -- การวิเคราะห์;แมงกานีส -- การวิเคราะห์;โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
จำนวนหน้า ท, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 149-153
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541