ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญญา ตระการรัตติ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณสังกะสีในสารละลายในกระบวนการถลุงสังกะสี
หัวเรื่อง สังกะสี -- การวิเคราะห์;เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ;โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
จำนวนหน้า ป, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 149-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539