ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จริยา สุคนพาทิพย์
ชื่อเรื่อง การใช้เรซินแลกเปลี่ยนอิออนในการทำน้ำสกัดสตีเวียให้บริสุทธิ์
หัวเรื่อง ชันสน;การแลกเปลี่ยนไอออน;สตีเวีย -- การทำให้บริสุทธิ์;สารละลาย (เคมี)
จำนวนหน้า ป, 151 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 148-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528