ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรายุทธ สะโจมแสง
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ซัลเฟเตดไคโตซาน และซัลเฟเตดพอลิแอลกอฮอล์
หัวเรื่อง ไคโตแซน;ไคติน;ซัลเฟเตดไคโตซาน -- การวิเคราะห์;ซัลเฟเตดพอลิแอลกอฮอล์ -- การวิเคราะห์;ปูนา;จักจั่น
จำนวนหน้า 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 134-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545