ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ธาตุหายากในตัวอย่างน้ำ แร่ และหญ้าในบริเวณโรงแต่งแร่โมนาไซท์ โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง
หัวเรื่อง ลิควิดโครมาโตรกราฟี;ธาตุ -- การวิเคราะห์;โรงแต่งแร่;โมนาไซต์
จำนวนหน้า ฒ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536