ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ใจภักดิ์ พราหมณ์พันธุ์
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเครื่องดื่มโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส
หัวเรื่อง โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส;ซัลเฟอร์ไดออกไซด์;เครื่องดื่ม -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ฒ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [99]-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538