ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวนพิศ ขาวคง
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไฮโดรเจลแบบเทอร์โมพลาสติกบางชนิดสำหรับใช้ทดแทนผิวหนังชั่วคราว
หัวเรื่อง โพลิเมอร์;ไฮโดรเจล;เทอร์โมพลาสติก;ผิวหนัง
จำนวนหน้า ฟ, 187 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [178]-186
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545