ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจมาน สมสมัคร
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะและผลิตกรรมของ พอลิเอสเทอร์ทางชีวการแพทย์เพื่อใช้เป็นท่อ นำเส้นประสาทที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ = Synthesis, characterization and fabrication of a biomedical polymer for use as a biodegradable nerve guide
หัวเรื่อง โพลิเมอร์ในการแพทย์;วัสดุทางการแพทย์;ท่อน้ำเส้นประสาท
จำนวนหน้า ธ, [148] แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [141]-143
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550