ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิรันดร รวยพร
ชื่อเรื่อง การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัญฐานสถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอมของพอลิ (แอล-แลคไทด์-โค-เอฟไซลอนแคโพรแลคโทน-โค-ไกลคอไลด์
หัวเรื่อง โพลิเมอร์;เส้นใย;ไหมเย็บแผล
จำนวนหน้า ธ, 135 แผ่น :|ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [129]-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545