ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมพร ทองพูน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมและสังกะสี
หัวเรื่อง โครเมียม -- การวิเคราะห์;สังกะสี -- การวิเคราะห์;โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
จำนวนหน้า น, 177 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: 168-170
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539