ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางสเปคโตรสโคบี้ของสารประกอบคอมเพลกของโลหะทรานซิชั่นบางตัว = Spectroscopic studies of some transition metal complexes
หัวเรื่อง อนินทรียเคมี;โลหะ -- การวิเคราะห์;สารประกอบเชิงซ้อน;โลหะทรานซิชัน;การวิเคราะห์สเปกตรัม
จำนวนหน้า 94 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ต้นฉบับไม่มีหน้า 44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2519