ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิติรัตน์ พุฒนิล
ชื่อเรื่อง การผลิตพอลิ(แอล-แลกไทด์-โค-ไกลโคไลด์) สำหรับใช้เป็นแผ่นพอลิเมอร์ดูดซึมได้ในทางศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร = Production of poly(L-lactide-co-glycolide) for Use as resorbable polymer plates in orthognathic surgery
หัวเรื่อง วัสดุทดแทนกระดูก;โพลิเมอร์ในการแพทย์;วัสดุทางการแพทย์
จำนวนหน้า บ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 117-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557