ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิตยาภรณ์ ใจสะอาด
ชื่อเรื่อง สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเกลือคาร์บอกซิเลทของโลหะทรานซิชันแถวที่หนึ่งบางตัวกับเฮทเตอร์โรไซคลอกเบส
หัวเรื่อง เคมี;สารประกอบเชิงซ้อน;เกลือคาร์บอกซิเลท;โลหะทรานซิชัน;เฮทเตอร์ไรโซคลิกเบส
จำนวนหน้า 76 แผ่น : ภาพประกอบ, กร๊าฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520