ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุมนฑา สุนิพัฒน์
ชื่อเรื่อง ปฏิกริยาเคมีระหว่างเกลือของโลหะทรานซิชั่นบางตัวกับสารเฮตเตอโรไซคลิกเอมิน
หัวเรื่อง อนินทรียเคมี;โลหะ -- การวิเคราะห์;โลหะทรานซิชัน;เฮตเตอโรไซคลิกเอมิน;เกลือ -- ปฏิกิริยาเคมี
จำนวนหน้า 120 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520