ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ
ชื่อเรื่อง การสลายตัวทางชีวภาพของลิกนินและเอทธิลแอนนาลอก ของลิกนินโดยเชื้อรา = Biodagration of lignin and its ethyl analog by fungi
หัวเรื่อง ลิกนิน -- วิจัย;โพลิเมอร์ -- วิจัย;อินทรียเคมี -- วิจัย;เชื้อรา;เอทธิลแอนนาลอก
จำนวนหน้า 125 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524