ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พูนศักดิ์ กมลโชติ
ชื่อเรื่อง การศึกษาโครงสร้างของโปลีเอททีลีน, ไนล่อน และโปลีอัลดีฮายด์โดยวิธีเอกซ์-เรย์ ดิฟแฟรคชั่น
หัวเรื่อง เคมีวิเคราะห์;โปลีเอททีลีน;อนินทรียเคมี;โปลีอัลดีฮายด์;ไนล่อน
จำนวนหน้า 100 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520