ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพร มณเทียรอาสน์
ชื่อเรื่อง โครงสร้างและฤทธิ์ควบคุมแมลงของสารจากจะค้าน (Piper pedicellatum) และการเลือกสายพันธุ์พืชสกุล Aglaia ที่มีฤทธิ์ต้านการกินของแมลง
หัวเรื่อง ยาฆ่าแมลง -- การวิเคราะห์;แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม;จะค้าน
จำนวนหน้า ฑ, 144 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 132-143
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538