ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุกร ภู่เรืองรัตน์
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของลิเทียมนิกเกิลวาเนเดตลิเทียมโคบอลต์วาเนเดตและลิเทียมนิกเกิลโคบอลต์วาเนเดตโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล = Synthesis and characterization of lithium nickel vanadate, lithium cobalt vanadate and lithium nickel cobalt vanadate by hydrothermal process
หัวเรื่อง ลิเธียม;ไฮโดรเทอร์มอล;ลิเธียมนิกเกิลวาเนเดต;ลิเธียมโคบอลต์วาเนเดต;ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์วาเนเดต
จำนวนหน้า ก-ท, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [126]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549