ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงใจ จิปิภพ
ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของกลุ่มอะซีทอกซีและไวนีลในสาร 1 - อะซีทอกซีชาวิคอลอะซีเทต
หัวเรื่อง เชื้อรา -- การเจริญเติบโต;สารต้านเชื้อรา;อะซีทอกซี;ไวนีล;อะซีทอกซีชาวิคอลอะซีเทต
จำนวนหน้า 76 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545