ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บำรุง พวงศิริ
ชื่อเรื่อง การศึกษาโปรตีนนอกเซลที่ผลิตโดยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ CC 359 OL2 (his leu ura )
หัวเรื่อง โปรตีน;ยีสต์;เซลล์
จำนวนหน้า 187 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [174]-179
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531